Protipožiarne dvere sú hrdinovia všedných dní.

Stavebné bezpečnostné regulácie sú nastavené tak, aby bola ľudom nachádzajúcim sa v budove, poskytnutá čo najväčšia možná miera bezpečia. Ak sa stane nehoda napríklad v obchodnom alebo biznis centre, hoteli s viacerými poschodiami a s veľkou koncentráciou ľudí, môže to mať katastrofálne následky. Jednak je evakuácia väčšieho počtu ľudí problematickejšia a tým pádom zaberie aj viac času a taktiež v prípade, že problém nastane na jednom z poschodí, zvyšné poschodia nad ním majú sťažené podmienky úniku do bezpečia. Takáto situácia sa často objavuje najmä pri požiaroch. Na tento účel je väčšina budov vybavená únikovými cestami a ich súčasťou by mali byť aj protipožiarne dvere. Vo väčších budovách, továrňach, skladoch, sú umiestnené oceľové protipožiarne dvere. Nachádzajú sa v interiéri, najmä v smere únikovej cesty a tá prevažne končí únikovým východom – dvermi, ktoré nemusia byť protipožiarne, ale mali by byť za každých okolností ľahko otvoriteľné.

Vychod

Oceľové dvere protipožiarne na druhej strane bývajú ťažšie, samé sa zatvárajú pomocou samozatvárača, ktorí umožňuje správne zaklapnutie dverí. Tie totižto musia byť presne osadené, bez akýchkoľvek medzier. Majú tak zabrániť prieniku ohňa, tepla a dymu. Oceľové dvere protipožiarne, ako názov hovorí, sú vyrobené z ocele, nehorľavého materiálu a sú odolnejšie ako napríklad dvere drevené.

Poziar

Dokážu ochrániť miesto úniku pred ohňom od 30 a viac minút. V tomto čase by sa mala zaistiť evakuácia budovy a nahlásenie požiaru hasičom. Protipožiarne dvere slúžia s cieľom záchrany ľudských životov, preto ich výroba aj inštalácia podlieha prísnym normám. Certifikované protipožiarne dvere sa dajú zakúpiť na stránke spoločnosti LM-mont. Oceľové dvere protipožiarne cenník vám poskytne orientačnú cenovú ponuku, na základe ktorej si môžete naplánovať vaše projekty protipožiarnej ochrany.