Niekoľko známych faktorov (ne)úspešného podnikania

Ak sa pozrieme na malých podnikateľov na Slovensku, štatistiky sú priam desivé. Podľa nich sa vo svojej činnosti po dobu v trvaní 5 rokov udrží údajne len 20 % z pôvodne rozbehnutých firiem. Na druhej strane je tu tých 20%, čiže určitá pravdepodobnosť podnikania s vyhliadkami do budúcna existuje. Je ale dôležité venovať sa faktorom, ktoré síce môžu mať podobu „detailov“, ale dokážu byť kritické či naopak silným prvkom úspechu.Plán A, plán B, informačná tabuľa.jpg
Skúsme sa preto vo všeobecnosti zamerať na známe chyby, ktoré pri podnikaní vznikajú alebo na faktory, ktoré máme vo zvyku chybne ignorovať.
Nedostatočná pozornosť venovaná zákazníkom (z dlhodobej perspektívy)
Z celkového hľadiska sa veľa podnikateľov snaží o zisk stále nových a nových zákazníkov, čím zabúdajú na to, že majú aj tých starých a overených, z ktorých by sa mohla stať verná a častejšie nakupujúca základňa. Nebojte sa venovať im viac času, informovať ich o novinkách, zľavách a podobne.
Nedostatok prostriedkov venovaných vzťahu s verejnosťou (Public Relations)
PR alebo vzťahy s verejnosťou sú základným a overeným nástrojom marketingu. Dôležitá je informovanosť a obsah. Potenciálni zákazníci musia byť často informovaní o vašich konkrétnych službách alebo produktoch, ktoré predávate. Musíte im tieto produkty predstaviť. Vhodná je napr. bohatá tvorba textového obsahu, ale tiež pravidelná návšteva a optimalizácia noviniek formou sociálnych sietí.Práca s počítačom, podnikanie, čas.jpg
(Ne)vhodné zvolenie miesta podnikania v konkrétnom odvetví
Ak ide o prevádzku väčšieho disko baru a čakáte bohatú návštevnosť, nemôže sa nachádzať v dedine s populáciou 300 obyvateľov. Takisto ak napr. predávate luxusné oblečenie, atraktívnom miestom nie je priemyselná zóna. Pre zákazníkov musí byť ich návštevnosť komfortná.
Nekvalitná (alebo žiadna) práca s online marketingovými nástrojmi
V mnohých prípadoch je to napr. SEO, čiže optimalizácia stránky pre internetové vyhľadávače tvorená na vlastnú päsť. To neznačí prosperitu. S týmito nástrojmi je vhodné osloviť odborníkov a efekt bude oveľa ráznejší. Rovnako ako s platenou reklamou na internete alebo PPC.