Sociálne služby poskytované štátom

Každý deň musí človek čeliť najrôznejším problémom, prekážkam alebo konfliktom. V postmodernej dobe, v ktorej momentálne žijeme, sú to najmä finančné problémy. Stáva sa, že aj človek, ktorý žil pokojným životom vo svojej komfortnej zóne, ostáva bez práce a mnohokrát aj bez materiálneho zabezpečenia základných ľudských potrieb ako je strava a bývanie. Vtedy prichádza na pomoc štát a to viacerými spôsobmi- formami. Sú to napríklad:

peníze

 

 

Príspevok v nezamestnanosti

 

Podmienkou na vyplatenie tejto dávky je, ak si človek, kým bol ešte zamestnaný, platil poistenie v nezamestnanosti a ak je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Výška tejto dávky sa pohybuje od 800 do 900 eur mesačne,  závisí to však aj od počtu dní v mesiaci a tento výpočet, na koľko má človek nárok, sa dozvie na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Samozrejme až po predložení dokumentov k tomu potrebných. Sú to písomná žiadosť o príspevok v nezamestnanosti kde je vyjadrenie z úradu práce, a ku ktorej musí byť priložená aj Žiadosť o dávku v nezamestnanosti, ktorej súčasťou je aj Poučenie žiadateľa o dávku v nezamestnanosti.

 

 

Obe tieto dokumenty sú k dispozícii zadarmo na stiahnutie na oficiálnych stránkach Sociálnej poisťovne a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

 bezdomovec

 

 

Ošetrovné

 

Nárok na túto dávku vzniká tým, ktorí sú zamestnaní, ale v danej dobe nepracujú, pretože sa musia starať o člena rodiny, napríklad je to choré dieťa alebo nevládny rodič. Keďže zamestnávateľ im tento čas mimo zamestnania neprepláca, prichádza na rad Sociálna poistovňa. Čiže namiesto príjmu zo zamestnania dostávajú takíto zamestnanci od Sociálnej poisťovne ošetrovné. To však nie je dlhodobé, človek ho dostáva len po dobu 10 dní, potom nárok na ošetrovné zaniká.

 

 

 tým

 

 

Je však dôležité vedieť, že nech sa ocitneme v akejkoľvek životnej situácii je tu nielen štát, ktorý nám môže pomôcť dostať sa z toho, ale aj ľudia okolo nás a taktiež nezávislé organizácie typu charita, ktorých úlohou je zmierňovať dôsledky ťažkých životných situácii. Či už je to strata zamestnania, bývania, alebo končatiny.

 

Zveřejněno v Nezařazené