Priateľ menom finančný plán

Čo je náplňou finančného poradcu?
Náplňou finančného poradcu z môjho pohľadu je hlavne úprimný záujem o klienta a plnenie cieľov klienta pomocou finančného plánu. Finančný poradca zistí na základe analýzy osobných financií ciele, ktoré by si chcel klient v priebehu celého života splniť (bývanie, auto, deti, súkromné ciele) a následne nájsť najlepšie riešenie ako si ich môže splniť. Bežne sa stáva, že klienti majú veľa cieľov, ktoré sa nedajú naplniť hneď, a preto je dôležitá pravidelná komunikácia a dopĺňanie finančného plánu – teda servis, staranie sa o klientov. Klient sa o nič nestará a našou úlohou je informovať ho o novinkách, zmeny zákonov a príležitostiach ako ušetriť.muž podávajúci ruku.jpg

Ako pomáhate svojim klientom?
Klientom pomáhame hlavne tak, že ich učíme ako zdravo finančne žiť a nerobiť zlé rozhodnutia. Plníme ich ciele skôr a častokrát za menej peňazí, ako by si ich vyriešili sami. Pomáhame im hlavne tak, že im tvoríme majetok, aby sa v budúcnosti mali lepšie. Našou úlohou je taktiež aj vzdelávanie klientov, aby boli finančne gramotní.

Akú školu je potrebné vyštudovať, aby človek mohol vykonávať túto prácu?
V našej spoločnosti je, čo sa týka vzdelania, jediná podmienka, a to mať maturitu. Keďže vzdelávanie u nás je špičkovo postavené, nie je potrebné, aby mal človek vysokú školu alebo ekonomické zameranie.Už na prvom vzdelávaní sa človek dozvie informácie, ktoré sa bežne v školách neučia a my ako spolupracovníci mávame pravidelné vzdelávania o novinkách na trhu, ktoré môžu pomôcť klientom. Taktiež máme možnosť absolvovať manažérske, obchodné a finančné vzdelávania s ľuďmi s dlhoročnými skúsenosťami v podnikaní.
Čo poskytuje firma Partners Group SK?
Firma PGSK poskytuje finančné plánovanie pre klientov. Pomocou tohto finančného plánu si klienti plnia svoje ciele, ktoré si počas celého života chcú dopriať. Ponúkame im možnosť prakticky spolupracovať so spoločnosťami, ktoré sú známe po celom svete.drobné mince.jpg

Robí firma Partners workshopy a podobné akcie?
Spoločnosť organizuje počas roka mnoho akcií, ako napríklad finančné olympiády pre študentov, pre klientov zasa finančnú gramotnosť a rôzne welcome semináre zamerané práve na zvýšenie finančnej gramotnosti a oboznámenie sa s firmou. V rámci našej nadácie kolegovia vzdelávajú na základných, stredných aj vysokých školách. Sama som sa zúčastnila napríklad investičnej hry, kde boli aj naši klienti a simulovali sme, ako to reálne vyzerá vo svete investícií.