Dnešní podnikatelia firmy nezakladajú, ale kupujú

Aký je vlastne dôvod a význam toho, že stále viac podnikateľov si kupuje založené firmy miesto toho, aby ich sami zakladali? Každý laik tuší, že pri kúpe odpadá niekoľko byrokratických úkonov a šetrí sa tým čas, ktorý sa dá využiť na to najpodstatnejšie- na rýchly štart podnikania a možnosť chytiť sa danej príležitosti čo najskôr, bez administratívneho zdržovania.

Takéto oceniteľné výhody prináša predaj ready made sro platca dph alebo inak povedané- pripravené, založené spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré sú tiež zaregistrované ako platcovia DPH. Vznikli za účelom, aby sa predali, v prípade dostupných firiem s históriou zas u overených predajcov bola ich história preverená a zbavená možných pohľadávok či záväzkov. Ich kúpa umožňuje začať podnikanie v čo možno najkratšom časovom horizonte.

dve ženy, plán podnikania

S týmto pojmom sa záujemcovia o firmy stretávajú v praxi. Označujú sa ním spoločnosti určené na predaj, ktoré sú „ready“- pripravené, „made“- vyrobené, spojením týchto pojmov teda dostaneme charakteristiku firiem, vyrobených a pripravených, aby sa predali možným záujemcom. Záujemcovia za ne pochopiteľne zaplatia a na oplátku získavajú firmu v krátkom čase, a to so splnenými podmienkami k tomu, aby sa s ňou mohlo začať obchodovať. Takáto firma teda:

  • Je zapísaná v obchodnom registri, má splatené základné imanie, má pridelené IČO, IČ DPH, DIČ a je pripravená na okamžitý prevod svojho obchodného podielu na nového majiteľa- na kupujúceho.

plán, dohoda

A je výhodou, ako už párkrát odznelo, že mnohé z nich sú tiež registrované ako platcovia DPH, čo umožňuje majiteľovi napríklad odpočítať si DPH pri začiatočných investíciách, prípadne ďalšie daňové úľavy a hlavne- takejto eseročky nehrozia daňové zábezpeky. To je hlavný dôvod, prečo je výhodou orientovať sa pri kúpe hlavne na spoločnosti registrované na DPH.

Je to výhodná cesta hlavne pre biznismenov, ktorí potrebujú s obchodnou spoločnosťou rozbehnúť plánovaný biznis v čo najkratšom čase a nemôžu si dovoliť strácať čas so zakladaním vlastnej firmy.