Viete o tom, že malému dieťaťu do troch rokov nepatrí telefón do rúk? Že je to napísané v návode, že deti do troch rokov by ho nemali mať v rukách? Že je to škodlivé? A čo sa deje?Vidíme to všade dookola nás, že malé deti sa pozerajú na rozprávky a hrajú rôzne hry na mobilných telefónoch svojich rodičov. A pritom by vôbec nemali.mobil na bielom pozadí.jpg
Ja si myslím, že pokiaľ dieťa chodí na základnú školu, tak telefón nepotrebuje. Samozrejme, že sa bude cítiť v triede trochu odstrčene, keď všetci budú mať telefóny a on nie. A to je práve ten problém, s ktorým sa často stretávame a pri ktorom ustupujeme zo svojich požiadaviek a výchovných opatrení. Keby sa tak všetci rodičia dohodli kompromismi na určitý vek a vtedy kúpili svojim deťom telefóny, bolo by to omnoho jednoduchšie ako takto. Jedno dieťa si donesie telefón už v tretej triede a potom začnú otravovať všetky deti z danej triedy svojich rodičov.
Telefón by nemal slúžiť na hranie, ale iba na komunikáciu rodiča s dieťaťom. Potom sa úplne vytráca naozajstný zmysel toho telefónu. Dieťa si ho vybije, lebo hrá hry a s rodičom sa už potom nevie spojiť pre vybitý telefón. Naozaj zaujímavé a dosť pravdepodobné v dnešnej dobe.rozobratý mobil.jpg
Rodič by mal jasne stanoviť pravidlá, ktoré sa budú týkať narábanie s telefónom a čas, ktorý môže na ňom denne stráviť. Takisto by sa malo preveriť, či v telefóne používa aj internet a na aké stránky má prístup. Je predsa zvedavý a môže sa takto dostať k všelijakým nepovoleným stránkam a dozvedieť sa niečo, na čo ešte nemá vek, aby to pochopil. V prvom rade treba jasne stanoviť hranice a pravidlá. Tie treba dôkladne a dôsledne kontrolovať, či sa plnia a potom môžete svojmu dieťaťu dôverovať, že naozaj bude zodpovedné pri manipulácii s telefónom.
Tak koľko rodičov z vás si stanovilo jasné hranice? Dodržiavate ich? Kontrolujete svoje deti, aké stránky pozerajú? Prezeráte im históriu?